Flottrace

Man tager vad man haver……
En aktivitet, där vi tillsammans i grupp bygger en flotte.
Den sätter kreativiteten och lagandan på prov.
Vilket lag tar sig först och flytande i mål?